1919 Fredsaftale underskrives

DET LYDER SOM ET EVENTYR

Det lyder som et eventyr er et digt, som blev skrevet op til afstemningen om genforeningen.

 

Digtets titel stod på valgplakater og findes i dag stadig på rigtig mange mindesten rundt omkring i Sønderjylland.

Ofte laver komponister musik til digte, og digtene bliver på den måde til sange. Det samme er gjort med genforeningsdigtet.

 

Musik og digte hører tæt sammen, fordi begge kan beskrive følelser og skabe billeder i vores i tanker.

Her på YOUTUBE kan du høre et kor synge Det lyder som et eventyr

DIGT

DET LYDER SOM ET EVENTYR

1. Det lyder som et eventyr
et sagn fra gamle dage:
en røvet datter, dybt begrædt,
er kommen frelst tilbage!

2. Det sker, hvad som et drømmesyn,
har strålet for vor tanke,
til sommer vajer Dannebrog,
igen paa Dybbøl Banke

3. Hvad knap vi turde hviske om
i krogen mellem venner
forkyndes nu på dansk og tysk
som løfteord af frænder.

4. Velkommen hjem til moders hus,
vor søster, hjertenskære!
Så bleg du blev i kæmpens favn
i striden for din ære!

5. Du sad i bolt og fangejern
til spot for vilde drenge.
seks tusinde unge sønners liv
var dine løsepenge!

6. Men du vil ingen sørgefest!
Mens tåren øjet brænder,
du skjuler stolt, hvad ondt
du led i hine bøddelhænder.

7. Du kommer klædt i hvidt og rødt
og smiler os i møde.
Hild dig, vor Moders øjensten,
i nytids-morgenrøde!

OPGAVE: Skriv et digt

Sæt jer sammen to og to og skriv et digt:

Det kan handle om noget, der gør jer glade eller triste.

Det kan rime eller ikke rime. 

Hvis man skulle synge digtet, hvordan ville det så lyde?

Prøv at finde på en melodi til digtet

 

Prøv at finde andre digte, som også er lavet til sange

 

Ekstra info: 

Forfatter: Henrik Pontoppidan, 1918

Komponist: Thomas Laub, 1919