1920 Genforeningen 

MODEREN - SOM EN REJSELYSTEN FLÅDE

Moderen er et eventyrskuespil fyldt med musik. Eventyret handler om en konge, en dronning, en prinsesse og deres tabte land.

 

Det ender lykkeligt med, at de til sidst får landet tilbage.

 

Musikken til eventyret er skrevet af komponisten Carl Nielsen og én af sangene fra eventyret hedder Som en rejselysten flåde.

Sangen er fuld af billedsprog, ord der tegner billeder og symboler.

OPGAVE: Billeder i sproget

Kig godt efter i tegningerne 

Kan du genkende billederne i sangteksten nedenunder?

 

Der er et billede til hvert vers i sangteksten

Opgave
A
6.png
B
3.png
C
5.png
D
2.png
E
4.png
F
1.png

SOM EN REJSELYSTEN FLÅDE

Hold musen over verset og få svaret 

1 Som en rejselysten flåde

ankret op ved Jyllands bro

under vejrs og vindes nåde

ligger landet dybt i ro.

Hårdt går hav mod bro og stavn

møder Danmarks stille navn.

Hør, hvor blidt det klinger.

Hvor vi stod og hvor vi gik,

kom dit navn, som sød musik

blødt på hvide vinger.

3 Hav og muld skal dansken pløje.

Venner. Hvad vi fik for muld!

Bølgelandets runde høje

tavlet ud i grønt og guld.

Lærken klatrer fra sin seng

i den morgenvåde eng

ad sin jakobsstige.

Med de lyse nætters skær

over stille bøgetræer

åbner himmerige.

2 Havombruset yngler landet.

Tusind øer gik af havn,

lod sig bære bort af vandet

for at bære Danmarks navn.

Muntert frem til livets dyst

gennem mulm og strålelyst.

Hil jer, vore skibe!

Flaget blaffer rødt og hvidt.

Her er Danmark, dit og mit,

med sin kølvandsstribe.

4 Hør det! Husk det, alle danske!

Klar og frodig er vor ånd.

Sproget slutter som en handske

om en fast og venlig hånd.

Værn med vid, hvad hélt er vort.

Sig kun sandhed, jævnt og kort,

gladest ved det milde.

Danskens lov i strid og fred

være ret og billighed,

som kong Volmer ville.

5 Vinterklart og sommerbroget,

morgenmuntert, skumringssvøbt,

ligefremt og latterkroget

smilbestrålet, tåredøbt.

Det er Danmarks frie sprog,

uden tryk af fremmed åg

frejdig Freja taler.

Eget brød på egen dug,

Danmarks hvede, Danmarks rug,

Dybbøl mølle maler.

6 Om din frihed vil vi værne,

holde skjoldvagt om din fred,

ofre dig en moden kerne,

fra din jord i tusind led.

Indånd Nordens frie luft,

stilhed sød af blomsterduft,

blæst, som søen salter,

medens vi med trofast sind

sætter al vor gerning ind

Danmark, på dit alter.

Ekstra info:

Moderen

Forfatter: Helge Rode, 1920

Komponist: Carl Nielsen, 1920

Test din viden om Carl Nielsen i quizzen her